Mega Global Green Automation နှင့် MYAN Express မိသားစုမှ ရခိုင်ပြည်နယ် COVID 19 ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် Mask အခုရေ ၁၂၅၀၀ ကို လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ အဖရခိုင်ပြည်ကြီး ငြိမ်းချမ်းပါစီ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *